Skip to content

本校105學年甄選代理(專任)教師甄選日期及分數比例公告

五月 26, 2016 作者: adm271

本校105學年甄選代理(專任)教師甄選日期及分數比例公告

數學科:10566日(星期一)上午八點00分起於本校本校行政中心二樓會議室報到。

地球科學科:10567日(星期二)上午八點00分起於本校本校行政中心二樓會議室報到。

 

一、初試成績:專業科目筆試80%、資訊能力20%。以初試成績挑選所要徵  聘適當人數參加第二階段試教及面試。

二、總成績計算:初試占20%、試教占40%、面試占40%合併計算為總成績,總成績相同者,以試教成績高者為優先,再有相同者,以面試成績高者為優先。

                                                                                         協同高級中學教師甄選委員會

AdaptiveThemes