Skip to content

106學年度第2學期高中及高職補考名單

七月 13, 2018 作者: adm216

1.107年7月23,24日舉行補考,依教學組公告考試地點及考試範圍。

2.補考名單請參考附件檔案。

3.請不要放棄補考機會,如果補考不及格者,必須繳納重補修費用,並進行重補修相關事宜。

                                                                                                    教務處註冊組公告

附加檔案大小
1062高中部補考公告.pdf321.58 KB
1062外語科補考公告.pdf132.9 KB
AdaptiveThemes