Skip to content

2019全國高中物理探究實作競賽初賽考場公告

四月 9, 2019 作者: adm217

2019全國高中物理探究實作競賽初賽考場須知

1、考試時間:10:10:108年 4月 14日, 09:00-09:50報到並領取初賽參證書、

                                                      10:00-11:40為初試測驗時間共計 100 分鐘

2、本校考場:國一7、8、9、10班教室。

3、其餘未盡事項請見附件。

附加檔案大小
2019全國高中物理探究實作競賽初試考場須知.pdf4.59 MB
AdaptiveThemes