Skip to content

國際同濟會台灣總會「反毒總動員─同濟盃全國校園反毒繪畫比賽」活動計畫

十月 14, 2019 作者: adm232

國際同濟會辦理國中小反毒繪畫比賽

鼓勵同學踴躍報名參加

收件截止日期為11月30日

                                學務處生輔組

附加檔案大小
反毒總動員繪畫比賽計畫.pdf1.06 MB
AdaptiveThemes