Skip to content

協同高級中學109學年音樂科教師甄選日期及分數比例公告

六月 11, 2020 作者: adm271

協同高級中學109學年音樂教師甄選日期及分數比例公告

音樂科:109617日(星期三)上午800分起於本行政中心1樓會議室  報到。

一、初試成績:專業科目分筆試、資訊能力測驗。以初試成績挑選所要徵聘適當人數參加第二階段試教及面試。

二、總成績計算:試教占60%、面試占40%合併計算為總成績,總成績相同者,以試教成績高者為優先,再有相同者,以面試成績高者為優先。

                                                                           協同高級中學教師甄選委員會

AdaptiveThemes